IK HOU VAN HAAR 

door Remedios Dorio

 

Ik hou van haar mijn moeder,

Niet omdat zij heeft het overleefd,

De armoede, harde leven samen,

Met een man dat toch nu lief,

Was toen een verdwaalde ziel,

Kinderen die nu allen op hun eigen weg,

Maar toen afhankelijk en ondeugend.

 

Ik hou van haar mijn moeder,

Want te midden van haar elf gebleven kinderen,

Dat bezorgde haar vele kleinkinderen,

Nooit Zij vergeten iedere dag te liggen,

Een mooie witte of rode roos,

Op de graaf van haar een zoon,

Die al dood voor vele jaren.

                   ****

Note: This poem was my first attempt in Dutch language ,  had written this about ten years ago.

(English translation)

 

I LOVE HER

by Remedios Dorio

 

I love her my mother,

Not because she had survived,

The poverty hard life together,

With a man that now is sweet,

But before a lost soul.

Children that all their own way,

But before were dependent and naughty.

 

I love her my mother,

For amidst us eleven left children,

That given her many grandchildren,

Never she forgot everyday to lay,

A beautiful white or red rose,

On the grave of her one son,

For many years dead already.

                ****